Motto: ”Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu.
Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” Child`s Appeal


Despre noi

Într-o scurtă prezentare se poate spune faptul că Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 Sibiu, este o unitate de învăţământ care se ridică la nivelul aşteptărilor părinţilor, fiind apreciată şi solicitată de un număr mare de aparţinători legali ai beneficiarilor de educaţie, pentru calitatea proceselor educaționale oferite.
Echipa managerială dovedeşte reale calităţi profesionale în abordarea unor tehnici de învățământ modern și eficient, totodată este de menționat faptul că se evidențiază calitățile educaționale de un înalt profesionalism al cadrelor didactice prin activitățile pe care le desfășoară.

Grădinița cu program prelungit nr. 19 Sibiu are Grădinița cu program normal nr.2 Sibiu arondată și poate să ofere și servicii de învățământ pentru program normal.

Viziunea Gradinitei


Creşterea şi educarea unor copii fericiţi, bine dezvoltaţi fizic şi intelectual, gata să facă faţă schimbărilor şi reformelor survenite în viaţa social-economică.
Realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice în care să domnească un climat propice învăţării şi educaţiei.

MISIUNEA GRĂDINIŢEI


Grădiniţa oferă fiecărui copil posibilitatea de a se integra cu uşurinţă în viaţa şcolară. Prin activitatea desfăşurată dorim să dezvoltăm capacitatea de învăţare a copiilor, de adaptare şi orientare într-o societate aflată în proces continuu şi rapid de schimbare.
Prin baza materială oferită, prin munca şi calitatea cadrelor didactice, grădiniţa asigură realizarea unor standarde înalte de reuşită şcolară.

ŢINTE STRATEGICE


Servicii calitativ educative

Crearea de servicii integrate şi alternative pentru educaţie şi intervenţie timpurie

Dezvoltare și profesionalism

Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea strategiilor activ-participative

Formarea continuă

Participarea personalului instituţiei la programe de formare şi perfecţionare continuă în vederea desfăşurării unui învăţământ modern

Eficientizarea relaţiilor

Cearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate pentru copii

Oferta educaţionala

Programe educaţionale specifice (CDŞ) pentru a creşte prestigiul grădiniţei în contextul concurenţei

Tel:/ Fax: 0269/219760