Motto: ”Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu.
Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” Child`s Appeal


Despre noi

Într-o scurtă prezentare se poate spune faptul că Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 Sibiu, este o unitate de învăţământ care se ridică la nivelul aşteptărilor părinţilor, fiind apreciată şi solicitată de un număr mare de aparţinători legali ai beneficiarilor de educaţie, pentru calitatea proceselor educaționale oferite. Echipa managerială dovedeşte reale calităţi profesionale în abordarea unor tehnici de învățământ modern și eficient, totodată este de menționat faptul că se evidențiază calitățile educaționale de un înalt profesionalism al cadrelor didactice prin activitățile pe care le desfășoară.

Grădinița cu program prelungit nr. 19 Sibiu are Grădinița cu program normal nr.2 Sibiu arondată și poate să ofere și servicii de învățământ pentru program normal.

Viziunea Gradinitei

Descoperirea potenţialului latent al fiecărui copil şi capacităţile acestuia de a-şi cunoaşte abilităţile fizice, intelectuale, emoţionale şi sociale, ca o bază de formare a unei personalităţi puternice, capabilă să se adapteze unor situaţii inedite

Contact

MISIUNEA GRĂDINIŢEI

• De proiectare, organizare şi desfăşurare de activităţi cu caracter formativ , centrate pe copil, care să îi ofere acestuia cadrul optim de dezvoltare plenară şi în acelaşi timp , informaţiile necesare fiecărui nivel de dezvoltare, priceperile şi deprinderile corespunzătoare;
• De a pregăti copiii pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială;
• De a obţine rezultatele cele mai favorabile în urma serviciilor pe care le prestăm;
• De a educa şi îndruma copiii pe drumul cel mai bun pentru a putea ajunge într-o poziţie socială confortabilă, astfel încât să facă faţă încercărilor cu care se va confrunta în şcoala primară şi mai departe;

ŢINTE STRATEGICE


Dezvoltare

Dezvoltarea unui curriculum atractiv pentru copii

Oferta educaţionala

Îmbunătăţirea ofertei educaţionale

Formarea continuă

Creşterea responsabilităţii cadrelor didactice în actul educaţional şi formarea continuă

Servicii calitativ educative

Servicii calitativ educative

Tel:/ Fax: 0269/219760