Obiective
OBIECTIVE

  • Dezvoltarea unei personalităţi armonioase a preşcolarilor
  • Preocuparea permanentă pentru stimularea creativităţii şi dorinţei de cunoaştere a copilului;
  • Asigurarea unui mediu educaţional care să invite copilul la acţiune;
  • Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu alţi copii şi cu adulţii;
  • Formarea deprinderilor, abilităţilor şi comportamentelor specifice vârstei preşcolare;
  • Încurajarea copilului către descoperirea mediului înconjurător şi a propriei identităţi;

Tel:/ Fax: 0269/219760