Regulamentul parintilor


REGULAMENTUL PĂRINŢILOR 1. Pentru asigurarea hranei copiilor, părinţii au obligația să plătească lunar o contribuţie bănească, hotărâtă de Consiliul de Administraţie, în funcţie de inflație, se anunţă în caz de majorare cel mai târziu până la data de 15 a lunii în curs, din contribuţia lunară se asigură numai hrana copiilor, restul cheltuielilor fiind suportate de la bugetul statului;

 2. În caz de neplată a contribuţiei în termen de două săptămâni de la data stabilită, copilul nu mai este primit în grupă;

 3. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/profesorul pentru învăţământul preşcolar pentru a cunoaşte evoluţia copilului.

 4. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/profesorului pentru învăţământ preşcolar, cu numele, data şi semnătura;

 5. Parintii au dreptul sa fie informati permanent cu date privind evoluţia copilului;

 6. Au dreptul de a participa organizat la activităţile din grădiniță;

 7. Părinţii au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ și cu educatoarele, în vederea realizării obiectivelor educaţionale;

 8. Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi preşcolari din unitatea de învăţământ.

 9. Părinţii au obligaţia de a respecta programul grădiniței stabilit în Consiliul de Administrație și în ședințele cu părinții. Au obligația de a părăsi clădirea și curtea grădiniței după preluarea copiilor.

 10. De pagubele materiale produse de copii și părinții acestora în grădiniţă, răspund părinții care au obligația să acopere daunele prin plata sau achiziţionarea obiectului respectiv.

 11. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

 12. Este strict interzis accesul copiilor cu alimente, dulciuri, substante ce ar putea dăuna sănatăţii şi siguranţei acestora, jucarii, jocuri sau alte obiecte în afara materialelor educaţionale folosite la cursuri (părinţii au obligaţia de a verifica cu atenţie copiii la plecarea acestora spre grădiniţă).

 13. Părinţii sunt rugaţi să comunice la administraţie orice problemă sesizată. Atunci când este o situaţie de natură administrativă sau depăşeşte atribuţiile acestui departament, părinţii vor lua legătura cu Directorul grădiniţei.

Tel:/ Fax: 0269/219760